Arkitekthjælp

Hos Arkitekthjælpen yder vi rådgivning til både større og mindre byggeopgaver. Vi tilbyder arkitekthjælp til jeres nye hus, tilbygning, ombygning eller renovering til overskuelige priser. Med Arkitekthjælpen er det enkelt og trygt at få hjælp til jeres byggeprojekt af erfarne arkitekter.

Et gratis idemøde

Ved hvert nyt projekt tilbyder vi et gratis og uforpligtende møde på tegnestuen, hvor vi gennemgår jeres byggeplaner. Herefter konkretiserer vi jeres ønsker og løsninger i en indledende skitse, som suppleres med tegninger og visualiseringer, der kan hjælpe til at finde de rigtige løsninger.

Fra skitse til færdigt projekt

Arkitekthjælpen fører jer sikkert igennem processen fra første skitse til nøglefærdigt byggeri. Vi skaber både funktionelle og smukke løsninger samt optimerer kvadratmeter så vi skaber mest værdi for pengene. Vi sikrer kvaliteten i byggeriet ved at tage hånd om detaljer og uafklarede spørgsmål fra skitse til færdigt projekt.
 

Dine kontaktoplysninger

Medlem af Danske Bolig Arkitekter

Arkitekthjælpen skaber gode, brugbare og smukke løsninger med udgangspunkt i jeres behov og ønsker. Vi løser alle opgaver fra renovering, ombygning, tilbygning til større nybyggede huse. Vi fører jer sikkert gennem alle faser af byggeprocessen med fokus på tid, økonomi og kvalitet.

dba-logo-positiv.png

Arkitekthjælp?
Arkitekthjælpen er et koncept udviklet af tegnestuen Tulinius Lind, hvor vi yder arkitekt hjælp til både større og mindre opgaver hos private til overskuelige priser. Det er vores erfaring at et arkitekthonorar hurtigt spares ind med gennemtænkte løsninger.

Råd og vejledning til ombygning, tilbygning og nybyggeri
Selv i små og enkle projekter skal der laves mange vurderinger og valg. Tages den forkerte beslutning betyder det tekniske udfordringer, merudgifter og forsinkelser for bygherre. Når vi tegner dit projekt er vi derfor din rådgiver og vejleder gennem hele byggeprocessen. Vi løser projektet igennem sagsbehandling i kommunen, udbudsprocess og udførsel, så du har sikkerhed for et smukt brugbart og økonomisk resultat.

Forskellige mennesker - forskellige behov
Det er jeres ønsker og behov som danner grundlaget for opgaven, mens økonomien sammen med regulering, love og omgivelserne udgør rammen vi arbejder indenfor. Vi tilpasser projektet til omgivelserne; om det så er en krævende grund, komplekse by-situationer eller særlige bygningsmiljøer.
Den nye arkitektur opstår når alle disse faktorer møder bygherres forventninger om funktion og dagligt brug. Med andre ord, vi tilpasser projektet til jeres ønsker - i stedet for at I må tilpasse jer projektet.

Kvalitet betaler sig
Vi tænker kvalitet i alle byggeriets dele og over tid, således at vedligeholdelsesbehovet reduceres og projektet tåler tidens tand. Kvalitet i materialer og produkter koster ikke nødvendigvis mere end ordinære bygningselementer, men holder længere. Der bruges i Danmark enorme ressourcer på at udbedre og erstatte dårligt byggeri - Vores holdning er at kvalitet altid lønner sig i et langsigtet perspektiv. Vi har stor erfaring i at udvælge de rette løsninger, og går målrettet efter at skabe størst værdi for pengene.

Formelle krav til sagsbehandling
Om det gælder nybyggeri, ombygning, tilbygning eller renovering, så sørger vi for at skaffe de nødvendige byggetilladelser, indsende tegninger og hjælpe byggesagen frem til færdigmelding hos kommunen.

De gode løsninger - mulighederne du ikke selv ser!
For de fleste er det umuligt at holde sig orienteret om nye bygningsprincipper, materialer og produkter, hos Arkitekthjælpen har vi overblik og giver kvalificerede råd. Mindre byggeopgaver, som ombygninger eller tilbygninger, ser måske ikke så vanskelige ud, men i eksisterende huse møder man mange udfordringer. Vi har stor erfaring i at se løsninger, og nye muligheder, også når der er mange hensyn at tage.

Universel udformning og fleksibilitet
Selv om en arkitekttegnet bolig er tegnet specielt for bygherren - er vi opmærksomme på at huset skal fungere for skiftende generationer og forskellige brug over tid. Vi tegner fleksible løsninger og tilrettelægger boligfunktioner for hele livet.

God arkitektur hjælp opstår gennem kommunikation
God arkitektur og gode løsninger opstår i en dialog mellem bygherre og arkitekt i samarbejde med håndværkere og rådgivere.

_HYT5167_rettet_crop.jpg